VFK - U9

Spillere
Spillere
AP
Alma E. H. Petersen
AW
August R. Weber
BR
Bjarke T. Røn
File
Christian B. Østergaard
File
Elise T. Søndergaard
File
Gustav Nør Skott
File
Ida Line R. Uglsøe
LS
Lauge Smidt
LN
Lucas B. Nielsen
File
Lærke Ballentin
MP
Malikka D. Pedersen
MM
Mikkel Madsen
File
Naja Sloth Petersen
SP
Sonja B. H. Petersen
TN
Tobias Nepper
VN
Vicktoria L. Nilsson
VC
Viktorine E. Carlsen
File
Wilmer Secher Nielsen